Styr dialogen

COSMA tilbyder tilrettelæggelse og styring af fremadrettede dialoger.

Få hjælp til at se opgaverne, samarbejdet og jer selv i et nyt perspektiv.

Savner I inspiration til, hvordan I styrer de organisatoriske processer? Bøvler jeres team med samarbejdet, og er det vanskeligt at skabe koordination og klar retning i beslutningerne?

Vær strategiske –  træn nøglepersoner i at tilrettelægge og styre hensigtsmæssige dialoger, der kvalificerer beslutningerne og handlekraften.

Skab en dialogkultur, som fremmer læring, viden, klogskab, klart sprog og klare beslutninger.

Jeg tilbyder konkret rådgivning om og træning i evnen til at styre processer og dialoger. Styring af dialoger er en analytisk, bevidsthedsmæssig og sproglig evne, som jævnligt skal trænes og vedligeholdes .

Se mere under metoder og ydelser.

COSMA

v/organisationspsykolog Nina Jensen

Hauser Plads 32, 2.
1127 Kbh. K
Mobil: 3033 6030
E-mail: nina@cosma.dk

Coaching, Organisationsudvikling, Supervision for Mennesker i Arbejdslivet
© – cosma v/ Nina Jensen